Fish and chips.

Ikke spons. Mandager bruker jeg alltid ha fiskemåltider.  Mandager er storsett travle dager her hos oss så da liker jeg å ha ganske rask mat og fisk er ganske så …